เครื่องเติมอากาศ คือ

เครื่องเติมอากาศ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแรงดันอากาศในตัวเครื่องหรือถังเก็บอากาศเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆซึ่งเครื่องเติมอากาศสามารถสร้างแรงดันอากาศได้ใน ระดับต่างๆตามที่ต้องการเช่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารคือ 7-8barโดยเครื่องจักรอาหารขนาดใหญ่อาจมีแรงดันอากาศภายใน สูงถึง 30 bar นอกจากนี้เครื่องเติมอากาศยังใช้ในการฉีดพ่นสี ล้างรถ และใช้ในการเติมอากาศในยางรถยนต์ เครื่องเติมอากาศที่ใช้ตามบ้านพักอาศัยจะเป็นเครื่องเติมอากาศในบ้านหรือเป็นเครื่องเติมอากาศในห้องนอนมักจะเป็นเครื่องเติมอากาศขนาดเล็กมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเครื่องเติมอากาศ air blowerจะเป็นเครื่องเติมอากาศที่มีระบบกำจัดฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ ยี่ห้อที่นิยมในท้องตลาดคือเครื่องเติมอากาศscg เป็นต้น ส่วนเครื่องเติมอากาศในระบบชลประทาน บ่อบำบัดน้ำเสียตามโรงงานอุตสาหกรรม บ่อปลาหรือบ่อกุ้ง จะเป็นลักษณะของเครื่องเติมอากาศแบบปั๊มและเครื่องเติมอากาศที่มีลักษณะเป็นกังหันตีน้ำทั้งบนผิวน้ำและตีอากาศใต้น้ำ

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำมีประโยชน์อย่างไร

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศหรือออกซิเจนในน้ำ เครื่องเติมอากาศมีประโยชน์หลายประการ เช่น ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรับปรุงคุณภาพของน้ำเพื่อป้องกันการสะสมของสารเคมีอันตรายต่างๆที่จะทำให้น้ำเสีย ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีการใช้เครื่องเติมอากาศเพื่อเติมอากาศลงไปในน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ กระบวนการนี้เรียกว่าการเติมอากาศ และเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นปลาและกุ้ง มีการใช้เครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้ง หรือตู้ปลาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับปลา การเลือกเครื่องเติมอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบ่อหรือถัง จำนวนปลา และระดับการเติมอากาศที่ต้องการ เครื่องเติมอากาศอาจเป็นอุปกรณ์ง่ายๆ เช่น กังหันตีอากาศหรือใบพัดตีน้ำเราเรียกว่า เครื่องเติมอากาศแบบใบพัดหรือเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ

เครื่องเติมอากาศ Jet aerator

เครื่องเติมอากาศ คือเครื่องจักรที่ประกอบด้วยใบพัดและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนใบพัดในลักษณะต่างๆ ทั้งแนวราบ และแนวตั้ง

เครื่องเติมอากาศ Paddle Wheel Aerator

สามารถติดตั้งได้ง่าย และ รวดเร็ว เพียงนำเครื่องลงน้ำ แล้วยึดด้วยเชือก ลวดสลิง หรือ หลักยึด เครื่องจะลอย อยู่ผิวน้ำ

เครื่องเติมอากาศ Surface Aerator

เป็นเครื่องเติมอากาศ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ เป็นใบพัดชนิด Turbine ซึ่งมี คุณสมบัติในการกวนผสมสูงและเกิดสภาวะแรงดูดที่ทำให้อากาศในบรรยากาศถูกดูดผ่านใบพัดที่มี

Storage Tank

ถังเก็บและจ่าย storage tank มักจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ฐานแบน มีหลายขนาดตั้งแต่ถังขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จนถึงเป็นถังขนาดใหญ่

ตู้ควบคุมมอเตอร์

การนำตู้ควบคุมไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ป้องกันอันตรายให้กับตัวมอเตอร์ ดังนั้น การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของมอเตอร์และการนำไปใช้งาน

เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย คือ

เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย (Aeration system for wastewater treatment) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้การเติมอากาศเพื่อกระตุ้นการสลายสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ในน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ดีต่อการทำงานสภาวะความชื้นของน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศจะช่วยให้จุลินทรีย์และแบคทีเรียในน้ำเสียมีแรงดึงดูดออกมาจากการบำบัดน้ำเสียช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียมักจะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียแบบหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ในการใช้น้ำได้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบำรุงรักษาระบบน้ำเสียของโรงงานและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีการปล่อยน้ำเสียออกมา

เครื่องเติมอากาศบ่อปลา เครื่องเติมอากาศบ่อกุ้ง

เครื่องเติมอากาศบ่อปลาและเครื่องเติมอากาศบ่อกุ้ง คือเครื่องเติมอากาศที่ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาและกุ้งในบ่อ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความลึกน้อยและมีความหนาแน่นของปลาและกุ้งสูง เนื่องจากปลาและกุ้งจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจและการดำรงชีวิต แต่ในบ่อที่มีความลึกน้อยและมีปริมาณปลาและกุ้งมีจำนวนมาก ออกซิเจนในน้ำมักจะไม่เพียงพอต่อปริมาณปลาและกุ้งที่อยู่ในบ่อ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ โดยเครื่องเติมอากาศบ่อปลาและบ่อกุ้งมักจะมีการใช้พัดลมเป็นแบบกังหันตีน้ำหรือกังหันตีอากาศให้เกิดฟองออกซิเจนในน้ำเพื่อเติมอากาศลงในน้ำ ทำให้ปลาและกุ้งมีแข็งแรงดีขึ้นสามารถทนอยู่ในน้ำได้จนถึงเวลาเจริญเติบโต